Özel Sağlık Sigortası | Bor Grup Sigorta
Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

 Özel sağlık sigortası, bireylerin özel sağlık hizmetleri ve tedavileri için ek bir mali güvence sağlamak amacıyla düzenlenen bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kamu sağlık hizmetlerinin dışında özel hastaneler, doktorlar ve sağlık kuruluşlarından alınan tedavilerin maliyetini karşılamayı hedefler. Özel sağlık sigortası, acil tıbbi müdahaleler, yıllık sağlık kontrolleri, ameliyatlar, ilaç masrafları ve diğer sağlık hizmetlerini kapsayabilir.


Özel sağlık sigortası genellikle şunları içerebilir:


Hastane Masrafları: Özel hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen tedavi, ameliyat ve yatış masraflarını karşılayabilir.


Doktor Muayeneleri: Özel doktor muayeneleri için ödeme yapabilir.


Ameliyatlar: Cerrahi operasyonlar ve ameliyatlar için mali destek sağlayabilir.


Acil Tıbbi Müdahaleler: Acil durumlar veya kaza sonucu gereken tıbbi müdahaleleri kapsayabilir.


İlaç Masrafları: İlaç reçeteleri için maliyetleri karşılayabilir.


Röntgen ve Tanı Testleri: Röntgen, MR, kan testleri gibi tanı ve tarama testlerini kapsayabilir.


Doğum Masrafları: Gebelik, doğum ve lohusalık dönemi masraflarını içerebilir.


Özel sağlık sigortası, bireylerin daha hızlı ve özel sağlık hizmetlerine erişmelerini sağlar. Uzun sıralar veya bekleme süreleri olmadan, daha geniş bir sağlık hizmeti ağından yararlanma fırsatı sunar. Ayrıca, sağlık sigortası poliçesinin kapsamına bağlı olarak, belirli hastalıklar, kronik rahatsızlıklar veya özel tedavilere yönelik masrafları da içerebilir.


Özel sağlık sigortası poliçeleri, sigorta şirketlerinin farklı seçenekleri ve kapsamlarıyla sunulur. Primler, poliçe kapsamı, tazminat miktarları ve özel koşullar poliçeden poliçeye farklılık gösterebilir. Bizimle hemen iletişime geçerek en uygun sigorta fiyatlarından yararlanın.