Sigorta Nedir? | Bor Grup Sigorta
Sigorta Nedir?

Sigorta Nedir?

Sigorta, belirli risklerin gerçekleşmesi durumunda maddi veya manevi kayıpları telafi etmek amacıyla oluşturulan finansal bir güvence sistemidir. Sigorta, bireylerin veya kuruluşların belirli bir prim ödeyerek sigorta şirketlerine katıldığı bir sözleşmeye dayanır.


Sigorta işleyişi genelde şu şekildedir:


Sigortalı: Bir kişi veya kuruluş, belirli bir riskin (örneğin, yangın, hırsızlık, kaza, hastalık) gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek maddi veya manevi kayıpları telafi etmek için sigorta poliçesi satın alır.


Sigorta Şirketi: Sigorta şirketi, sigortalının ödediği prim karşılığında belirli bir riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemeyi kabul eder. Bu tazminat, poliçede belirtilen koşullar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleşir.


Prim: Sigortalı, sigorta korumasından yararlanabilmek için düzenli aralıklarla (genellikle aylık veya yıllık) prim adı verilen bir ücret öder. Prim, sigorta şirketine sağlanan risk karşılığında alınan bedeldir.


Poliçe: Sigorta sözleşmesi poliçe adı verilir. Poliçe, sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Poliçe içerisinde tazminatın ne zaman ve nasıl ödeneceği, sigorta kapsamı, istisnalar ve diğer detaylar yer alır.


Tazminat: Risk gerçekleştiğinde ve poliçede belirtilen koşullar sağlandığında, sigorta şirketi sigortalıya tazminat öder. Bu tazminat, hasarın büyüklüğüne ve poliçede belirtilen sınırlamalara göre değişebilir.


Sigorta, bireyler ve işletmeler için beklenmedik durumların finansal etkilerini hafifletmeye yardımcı olur ve daha güvende hissetmelerini sağlar. Örnek olarak, bir ev sahibi yangın sigortası alarak evinde meydana gelebilecek yangın riskine karşı korunabilir veya bir kişi sağlık sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarının mali yükünü azaltabilir.